Đi thẳng đến Nội dung

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VGN-AR18GP
  • VGN-AR18TP
  • VGN-AR28GP

Thông tin bản tải xuống này

 Chương trình này sẽ cập nhật WinDVD BD đến phiên bản  8.0.20.169 và sẽ giải quyết các hiện sau :

- Không thể xem lại tiêu đề một vài đĩa Blu-ray disc.

Tải về:
Chương trình cập nhật WinDVD BD phiên bản 8.0.20.169 cho Windows XP
Tên tập tin : EP0000224782.exe
Dung lượng tập tin: 108 MB (113,504,256 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt WinDVD BD Update version 8.0.20.169 for Windows XP

Phiên bản

  • 8.0.20.169

Kích thước

  • 108.0MB

Ngày phát hành

  • 2010-05-12

Yêu cầu hệ thống

  • Windows XP

Tải xuống

Important Notice:
1. To successfully install this patch, previous Windvd BD patch version 8.0.8.425 must be installed on the computer.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải file về một thư mục tạm thời hoặc tải về trực tiếp (Xin lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).

2. Chuyển đến thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đúp vào EP0000224782.exe.

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trong wizard cài đặt.

4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính

 

 

Để kiểm tra xem cài đặt là thành công:

1. Chuyển đến C: \ ProgramFiles \ InterVideo \ DVDBD8 \ WinDVD.exe

2. Kích chuột phải vào Properties - Details, và kiểm tra phiên bản 8.0.20.169