Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình sẽ cập nhật VAIO MusicBox lên phiên bản 2.3.0.09250 và sẽ giải quyết các triệu chứng sau:

- Chức năng Amazon không sử dụng được.

- Trang web không thể hiện được nếu tên của đường liên kết có chứa "~".

Tải về sẵn có:

VAIO MusicBox Update version 2.3.0.09250

Tên tập tin: EP0000212920.exe

Kích thước tập tin: 90.1 MB (94,578,688 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt VAIO MusicBox Update version 2.3.0.09250

Phiên bản

  • 2.3.0.09250

Kích thước

  • 90.1MB

Ngày phát hành

  • 2010-02-01

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000212920.exe để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.

Lưu ý: Vui lòng thực hiện việc cài đặt lại một lần nữa khi thực thi đầu tiên là yêu cầu gỡ bỏ cài đặt ứng dụng

Kiểm tra việc cài đặt thành công:

1. Vào đường dẫn C:\Program Files\Sony\VAIO MusicBox\

2. Tập tin Version.txt là 2.3.0.09250