Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật USB DVD Super Multi Drive Firmware AD-7560A lên phiên bản DS06 và sẽ giải quyết các triệu chứng sau đây:

- Phần mô tả của đĩa thay đổi từ "DVD-ROM" sang DVD-R/RW "

Tải về:

USB DVD Super Multi Drive Firmware version AD-7560A DS06

Tên tập tin: EP0000214919.exe

Dung lượng: 3,06 MB (3.217.408 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt USB DVD Super Multi Drive Firmware AD-7560A phiên bản DS06

Phiên bản

  • DS06

Kích thước

  • 3.06MB

Ngày phát hành

  • 2009-12-21

Yêu cầu hệ thống

  • Windows XP
  • Windows Vista SP2 32bit

Tải xuống

Lưu ý quan trọng:

 

- Đây là bản vá dành cho người dùng đang sử dụng ổ đĩa USB DVD Super Multi Drive "VGP-UDRW1".
- Không cần cài đặt đối với người dùng sử dụng ổ đĩa quang gắn trong PC.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp 2 lần vào EP0000214919.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra quá trình cập nhật có thành công hay không:

1. Thực hiện việc cài đặt lần nữa.

2. Nếu cập nhật thành công, bạn sẽ thấy tên phiên bản hiện tại là "DS06".