Đi thẳng đến Nội dung

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-Z27TN
 • VGN-Z17GN
 • VGN-Z12GN
 • VGN-Z27GN
 • VGN-Z16GN
 • VGN-Z12MN
 • VGN-Z26TN
 • VGN-Z26SN
 • VGN-Z16SN
 • VGN-Z26GN
 • VGN-Z25TN
 • VGN-Z15TN
 • VGN-Z16TN
 • VGN-Z26MN
 • VGN-Z13GN

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp BIOS lên phiên bản R2169M3 và giải quyết các vấn đề sau:
- Thiết lập Intel Virtualization Technology được thêm vào BIOS.
GHI CHÚ: Hệ thống không tương thích với VT, phần cứng không thể hiện thiết lập VT ngay cả sau khi nâng cấp BIOS.

File cung cấp:
Nâng cấp BIOS phiên bản R2169M3
Tên file: EP0000208053.exe
Kích thước: 2.16 MB (2,266,448 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Để cài đặt nâng cấp BIOS phiên bản R2169M3

Phiên bản

 • R2169M3

Kích thước

 • 4.25MB

Ngày phát hành

 • 2009-10-07

Yêu cầu hệ thống

 • Windows Vista SP2 32bit
 • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải file về thư mục tạm hoặc thư mục dành riêng (Vui lòng ghi chú lại thư mục này để tham khảo về sau).
2. Vào thư mục lưu file vừa tải và double-click EP0000208053.exe.
3. Theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra việc cài đặt thành công không
1. Nhấn Start -> Nhấn All Programs -> Chọn VAIO Control Center -> Chọn System Information.
2. Kiểm tra phiên bản BIOS có phải là R2169M3 không.