Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-Z46MD
 • VGN-Z45GD
 • VGN-Z35TN
 • VGN-Z36MD
 • VGN-Z47GD
 • VGN-Z46TD
 • VGN-Z45TD
 • VGN-Z36SD
 • VGN-Z48TD
 • VGN-Z46SD
 • VGN-Z46GD
 • VGN-Z48GD
 • VGN-Z36GD
 • VGN-Z36TD
 • VGN-Z37GD

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp BIOS lên phiên bản R4041M3 và giải quyết sự cố sau:
- Thêm thiết lập Intel Virtualization Technology vào BIOS Setup.
GHI CHÚ: Hệ thống không tương thích với VT, phần cứng sẽ không hiển thị thiết lập VT ngay cả sau khi nâng cấp BIOS.

File cung cấp:
BIOS Sustaining phiên bản R4041M3
Tên file: EP0000208067.exe
Kích thước: 2.16 MB (2,269,480 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Để cài đặt BIOS Sustaining phiên bản R4041M3

Phiên bản

 • R4041M3

Kích thước

 • 4.25MB

Ngày phát hành

 • 2009-10-07

Yêu cầu hệ thống

 • Windows Vista SP2 64bit
 • Windows Vista SP2 32bit
 • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải file về thư mục tạm hoặc thư mục dành riêng (Vui lòng ghi chú lại thư mục này để tham khảo sau).
2. Vào thư mục lưu file vừa tải về và double-click EP0000208067.exe.
3. Theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra nâng cấp thành công hay không
1. Nhấn Start -> Nhấn All Programs -> Chọn VAIO Control Center -> Chọn System Information.
2. Kiểm tra phiên bản BIOS có phải là R4041M3 không.