Đi thẳng đến Nội dung

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-SR46GD
 • VGN-SR46TD
 • VGN-SR46SD
 • VGN-SR46MD
 • VGN-SR43S
 • VGN-SR45M
 • VGN-SR45G
 • VGN-SR43T
 • VGN-SR43G
 • VGN-SR45T

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp BIOS lên phiên bản R3220Y1 và giải quyết vấn đề sau:
- Thêm thiết lập Intel Virtualization Technology vào BIOS Setup.
GHI CHÚ: Hệ thống không tương thích với VT, phần cứng không hiển thị thiết lập VT ngay cả sau khi nâng cấp BIOS.
- Vấn đề vân tay không thể vượt qua BIOS password.

File cung cấp:
Nâng cấp BIOS phiên bản R3220Y1
Tên file: EP0000207593.exe
Kích thước: 2.91 MB (3,058,256 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Để cài đặt nâng cấp BIOS phiên bản R3220Y1

Phiên bản

 • R3220Y1

Kích thước

 • 2.91MB

Ngày phát hành

 • 2009-10-06

Yêu cầu hệ thống

 • Windows Vista SP2 64bit
 • Windows Vista SP2 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải file vào thư mục tạm hoặc thư mục dành riêng (Vui lòng ghi chú lại thư mục này để tham khảo sau).
2. Vào thư mục lưu file vừa tải và double-click EP0000207593.exe.
3. Theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình cài đặt.
4. Sau khi việc cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra cài đặt thành công hay không
1. Nhấn Start -> Nhấn All Programs -> Chọn VAIO Control Center -> Chọn System Information.
2. Kiểm tra phiên bản BIOS có phải R3220Y1 không.