Đi thẳng đến Nội dung

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-SR35M
 • VGN-SR35G
 • VGN-SR37TN
 • VGN-SR36SN
 • VGN-SR36MN
 • VGN-SR36GN
 • VGN-SR35T

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp BIOS lên phiên bản R2080Y1 và giải quyết vấn đề sau:
- Thêm thiết lập Intel Virtualization Technology vào BIOS Setup.
GHI CHÚ: Hệ thống không tương thích với VT, phần cứng không hiển thị thiết lập VT ngay cả sau khi cài đặt nâng cấp BIOS.
- Vấn đề vân tay không vượt qua BIOS password.
Trước khi cài đặt nâng cấp BIOS:
Nâng cấp BIOS này thích hợp với Window XP và Windows Vista.

File cung cấp:
Nâng cấp BIOS phiên bản R2080Y1
Tên file: EP0000207511.exe
Kích thước: 2.91 MB (3,058,248 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Để cài đặt nâng cấp BIOS phiên bản R2080Y1

Phiên bản

 • R2080Y1

Kích thước

 • 2.91MB

Ngày phát hành

 • 2009-10-06

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP
 • Windows Vista SP2 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải file về thư mục tạm hoặc thư mục dành riêng (Vui lòng ghi chú lại thư mục này để tham khảo sau).
2. Vào thư mục lưu file vừa tải và double-click EP0000207511.exe.
3. Theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra nâng cấp thành công hay không
1. Nhấn Start -> Nhấn All Programs -> Chọn VAIO Control Center -> Chọn System Information.
2. Kiểm tra phiên bản BIOS có phải R2080Y1 không.