Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VGN-TT27GD

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp Intel Graphics Driver phiên bản 7.15.10.1624 và giải quyết sau đây:

- Chương trình lựa chọn trong menu nhấp chuột phải vào máy tính để bàn có thể không làm việc.

- Kết nối với một màn hình ngoài

 

Sẵn sàng tải về:

Intel Graphics Driver Nâng cấp Ver 7.15.10.1624

Tên tập tin : EP0000207378.exe

Dung lượng tập tin: 18,8 MB (19.791.352 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Intel Graphics Driver Upgrade Ver 7.15.10.1624

Phiên bản

  • 7.15.10.1624

Kích thước

  • 18.8MB

Ngày phát hành

  • 2009-09-28

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 64bit

Cài đặt

Chi tiết

Cài đặt các bước:
1. Tải EP0000207378.exe
2. Chọn nút Start -> Control Panel
3. Chọn Uninstall a program dưới Programs
4. chọn Intel(R) Media Accelerator Driver và chọn nút Uninstall 
5. Chọn Next
6. Chọn Next
7. Chọn Finish (hệ thống sẽ tự động khởi động lại.)
8. Nhấn 2 lần chuột trái vào EP0000207378.exe
9. Chọn Next với kiểm tra Automatically run WinSAT and enable the Windows Aero desktop theme (nếu hổ trợ )
10. Chọn Yes
11. Chọn Next
12. Chọn Next
13. Chọn Finish (hệ thống sẽ tự động khởi động lại.)

 

Kiểm tra phiên bản sau khi cài đặt

Tên thiết bị : Mobile Intel(R) 4 Series Exprss Chipset Family
Ngày : 2008/12/23
Phiên bản : 7.15.10.1624
Chữ ký kỹ thuật số: Yes