Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGC-LN15T
 • VGC-LV17G
 • VGC-LN25T
 • VGC-LN25G
 • VGC-LN15G
 • VGC-LV27GJ

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp VAIO Control Center lên phiên bản 3.3.2.07230.

File cung cấp:
Chương trình nâng cấp VAIO Control Center phiên bản 3.3.2.07230
Tên file: EP0000195937.EXE
Kích thước: 3.51 MB (3,683,240 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Để cài đặt chương trình nâng cấp VAIO Control Center phiên bản 3.3.2.07230

Phiên bản

 • 3.3.2.07230

Kích thước

 • 3.51MB

Ngày phát hành

 • 2009-08-21

Yêu cầu hệ thống

 • Windows Vista SP2 32bit
 • Windows Vista SP2 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1.  Tải file về thư mục tạm hoặc thư mục dành cho việc tải file (Vui lòng ghi lại thư mục này để tham khảo về sau).
2.  Vào thư mục lưu file vừa tải về và double-click EP0000195937.exe.
3.  Theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4.  Sau khi việc cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
 
Kiểm tra việc cài đặt thành công hay không
1. Kiểm tra phiên bản trong C:\Program Files\Sony\VAIO Control Center\Version.txt có phải là 3.3.2.07230 không