Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp trình điều khiển Wireless LAN (Intel) thành phiên bản 12.4.3.9.

Chỉ áp dụng với Windows XP. 

Tải về:
Trình điều khiển Wireless LAN (Intel) phiên bản 12.4.3.9 cho Windows XP

Tên tập tin: EP0000193998.EXE
Dung lượng: 29.1 MB (30,524,664 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Wireless LAN Driver (Intel) Version 12.4.3.9 for Windows XP

Phiên bản

  • 12.4.3.9

Kích thước

  • 29.1MB

Ngày phát hành

  • 2009-08-14

Yêu cầu hệ thống

  • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

 

1.  Tải tập tin về một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2.  Chuyển đến thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đúp EP0000193998.exe.
3.  Làm theo hướng dẫn hiển thị trong cài đặt.

4.  Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.
 
Để kiểm tra xem việc cài đặt là thành công

1. Kiểm tra các chi tiết trình điều khiển trong Device Manager.

 

Tên thiết bị : Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
Ngày: 2009/05/28
Phiên bản : 12.4.3.9
Digital Signature: Yes