Đi thẳng đến Nội dung

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VGN-P23T
  • VGN-P23G

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp Setting Utility Series lên phiên bản 1.9.02.07150

File cung cấp:
Chương trình nâng cấp Setting Utility Series phiên bản 1.9.02.07150
Tên file: EP0000192778.exe
Kích thước: 2.90 MB (3,051,120 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Để cài đặt chương trình nâng cấp Setting Utility Series phiên bản 1.9.02.07150

Phiên bản

  • 1.9.02.07150

Kích thước

  • 2.9MB

Ngày phát hành

  • 2009-08-04

Yêu cầu hệ thống

  • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1.  Tải file về thư mục tạm hoặc thư mục dành riêng cho việc tải file (Vui lòng ghi chú thư mục này để tham khảo về sau).
2.  Vào thư mục lưu file vừa tải về và double-click EP0000192778.exe.
3.  Theo các hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4.  Sau khi việc cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
 
Kiểm tra việc cài đặt thành công không
1. Mở C:\Program Files\Sony\Setting Utility Series\Version.txt.

2. Kiểm tra nội dung file có chứa 1.9.02.07150 không.