Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-NW17GJ
 • VGN-FW46SJ
 • VGN-FW45GJ
 • VGN-FW47GY
 • VGN-FW46GJ
 • VGN-FW45TJ
 • VGN-FW45MJ

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp ATI Graphics driver lên phiên bản 8.583.2.2000
File cung cấp:
Nâng cấp ATI Graphics Driver phiên bản 8.583.2.2000
Tên file: EP0000191396.exe
Kích thước: 108 MB (114,138,216 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Để cài đặt chương trình nâng cấp ATI Graphics Driver phiên bản 8.583.2.2000

Phiên bản

 • 8.583.2.2000

Kích thước

 • 108.0MB

Ngày phát hành

 • 2009-07-28

Yêu cầu hệ thống

 • Windows Vista SP2 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải về EP0000191396.exe
2. Double-click EP0000191396.exe. Một cửa sổ màu đen sẽ xuất hiện trong khoảng 5 phút và sẽ tự động đóng lại khi việc cài đặt đã hoàn tất.


Kiểm tra graphics driver được nâng cấp thành công không
1. Nhấn Start -> Chuột phải vào My Computer -> Chọn Manage -> Double-click Device Manager
2. Double-click Display Adapters -> Double-click ATI Mobility Radeon HD 4570/4650
3. Chọn Driver tab.
4. Kiểm tra thông tin sau:

 

Device Name: ATI Mobility Radeon HD 4570/4650
Date(yyyy/mm/dd): 2009/05/14
Version: 8.583.2.2000
Digital Signature: Yes