Đi thẳng đến Nội dung

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VGN-P13GH
  • VGN-P15T
  • VGN-P15G
  • VGN-P13TH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp Pointing Driver (Alps) Stick lên phiên bản 7.0.503.3 và giải quyết các triệu chứng sau đây:

1. StickScroll không kết thúc. Nếu đầu vào phím với bàn phím lúc StickScroll.

2. StickPoint chức năng không thể được sử dụng cho các hoạt động cụ thể.

 

Sẵn tải về:

Chương trình Pointing Driver (Alps) Stick)  Nâng cấp 7.0.503.3

Tên tập tin : EP0000181095.exe

Dung lượng kích thước: 2,44 MB (2.561.016 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Pointing Driver (Alps) Stick Upgrade Program 7.0.503.3

Phiên bản

  • 7.0.503.3

Kích thước

  • 2.44MB

Ngày phát hành

  • 2009-05-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải file về một thư mục tạm thời hoặc tải về trực tiếp(Xin lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).

2. Chuyển đến thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đúp vào EP0000181095.exe.

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trong wizard cài đặt.

4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra xem việc cài đặt là thành công

1. Chọn vào Start -> Kích chuột phải vào Computer -> Chọn Manage -> nhấp chuột 2 lần vào Device Manager -> nhấp chuột 2 lần vào Mice and other Pointing devices -> nhấp chuột 2 lần vào Alps StickPointer for VAIO-> Chọn thẻ Drivers

Tên thiết bị: Alps StickPointer cho VAIO

Ngày: 2009/03/13

Phiên bản: 7.0.503.3

Chữ ký kỹ thuật số: Yes