Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp DSD Direct Writing Function lên phiên bản 1.0.00.04130 và giải quyết triệu chứng sau:

1. Không thể sử dụng chức năng tạo đĩa DSD Disc sau khi cài đặt PxEngine

Tải về:
DSD Direct Writing Function Update Program 1.0.00.04130
Tên tập tin: EP0000178330.exe
Kích thước: 2.12 MB (2,225,264 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt DSD Direct Writing Function Update Program 1.0.00.04130

Phiên bản

  • 1.0.00.04130

Kích thước

  • 2.12MB

Ngày phát hành

  • 2009-05-22

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000178330.exe
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.