Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật SonicStage Mastering Studio chức năng ghi phiên bản 1.0.00.04130 và giải quyết các hiện tượng sau :

1. Không thể bắt đầu  SSMS sau khi cài đặt của PxEngine

Sẵng sàng tải về:
SonicStage Mastering Studio cập nhật chức năng chương trình ghi 1.0.00.04130
Tên tập tin : EP0000178329.exe
Dung lượng tập tin : 2.12 MB (2,225,424 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt SonicStage Mastering Studio Writing Function Update Program 1.0.00.04130

Phiên bản

  • 1.0.00.04130

Kích thước

  • 2.12MB

Ngày phát hành

  • 2009-05-22

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về một thư mục tạm thời hoặc tải về trực tiếp(Xin lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).

2. Chuyển đến thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đúp vào EP0000178329.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trong wizard cài đặt.

4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.