Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật chứng năng SonicStage Writing Mastering Studio lên phiên bản 1.0.00.04130 và cải thiện những điều sau đây:

1. Không thể bắt đầu SSMS sau khi cài đặt của PxEngine

Tải về từ:
SonicStage Mastering Studio Writing Function Update Program 1.0.00.04130
Tên Tập tin : EP0000178329.exe
Dung lượng : 2.12 MB (2,225,424 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cách cài đặt chương trình SonicStage Mastering Studio Writing Function 1.0.00.04130

Phiên bản

  • 1.0.00.04130

Kích thước

  • 2.12MB

Ngày phát hành

  • 2009-05-22

Yêu cầu hệ thống

  • Windows Vista SP2 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)

2. Chọn tập tin đã tải và nhấn 2 lần chuột trái EP0000178329.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình .
4. Sau khi cài đặt hoàn thành, vui lòng khởi động lại máy tính.