Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-Z17GN
 • VGN-Z27GN
 • VGN-Z26SN
 • VGN-Z26GN
 • VGN-Z15TN
 • VGN-Z26MN
 • VGN-Z15LN
 • VGN-Z27TN
 • VGN-Z12GN
 • VGN-Z16GN
 • VGN-Z12MN
 • VGN-Z16LN
 • VGN-Z16SN
 • VGN-Z26TN
 • VGN-Z25TN
 • VGN-Z16TN
 • VGN-Z13GN

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ nâng cấp NVIDIA Graphics drivers lên phiên bản 6.14.11.7698 dành cho Windows XP và giải quyết sự cố sau:
1. Lỗi khi chuyển màn hình xuất thông qua phím nóng.

Tải về:
Chương trình nâng cấp Graphics Driver phiên bản 6.14.11.7698
Tên file: EP0000173097.exe
Dung lượng file: 53.2 MB (55,836,760 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Để cài đặt chương trình nâng cấp Graphics Driver phiên bản 6.14.11.7698

Phiên bản

 • 6.14.11.7698

Kích thước

 • 53.2MB

Ngày phát hành

 • 2009-01-28

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP

Tải xuống

QUAN TRỌNG: Trước khi thực hiện nâng cấp, ngắt kết nối máy với tất cả phần cứng gắn ngoài, bao gồm cả PC Cards.
Ghi chú: Trước khi thực hiện, đảm bảo rằng máy tính VAIO đang hoạt động bằng nguồn điện từ AC adapter.
Ghi chú: Lưu tất cả dữ liệu/files và đóng tất cả chương trình đang chạy.

Cài đặt

Chi tiết

Trước khi nâng cấp graphics driver này, vui lòng thực hiện theo các bước bên dưới:

1. Tải file  EP0000173097.exe về.
2. Thiết lập chế độ đồ họa về SPEED


3. Vui lòng khởi động lại máy.
4. Gỡ bỏ NVIDIA Drivers
   4a. Nhấn Start -> Control Panel -> Add/Remove Programs -> Chọn NVIDIA Drivers -> Nhấn Change/Remove
5. Nhấn Next/OK/Go để hoàn tất việc gỡ bỏ driver
   Ghi chú: Vui lòng uninstall/remove tất cả  NVIDIA modules khác trước khi thực hiện bước tiếp theo.
6. Vui lòng khởi động lại máy
7. Thực thi file  EP0000173097.exe
8. Nhấn Next để hoàn tất việc cài đặt.
9. Vui lòng khởi động lại máy.


Để kiểm tra xem graphics driver đã nâng cấp thành công chưa
1. Mở Device Manager
   1a. Nhấn Start -> Chuột phải vào  My Computer -> Chọn Manage -> Double-click vào  Device Manager
2. Double-click vào  Display Adapters -> Double-click vào  NVIDIA GeForce 9300 GS
3. Chọn Driver tab.
4. Kiểm tra thông tin sau:

Driver Provider: NVIDIA
Driver Date: 11/26/2008
Driver Version: 6.14.11.7698
Digital Signature: Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher