Đi thẳng đến Nội dung

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCW115XA
  • VPCW115XH
  • VPCW115XW
  • VPCW115XG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt VAIO Control Center

Phiên bản

  • 1.1.03.10061

Kích thước

  • 3.29MB

Ngày phát hành

  • 2009-08-14

Yêu cầu hệ thống

  • Windows XP

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng này theo thứ tự như liệt kê.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin VAIOControlCenter.EXE vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (vui lòng ghi chú cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào VAIOControlCenter.EXE để bắt đầu cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.