Đi thẳng đến Nội dung

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-Z46MD
 • VGN-Z45GD
 • VGN-Z47GD
 • VGN-Z46TD
 • VGN-Z45TD
 • VGN-Z48TD
 • VGN-Z46GD
 • VGN-Z46SD
 • VGN-Z48GD

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • SATA Driver

Phiên bản

 • 8

Kích thước

 • 0.1855MB

Ngày phát hành

 • 2009-06-05

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các drivers và ứng dụng theo thứ tự tải về máy. Vui lòng tham khảo liên kết dưới đây về cách sử dụng ổ đĩa SATA.

 

Windows XP Installation

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin SATADriver.zip vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).

Xin vui lòng tham khảo các liên kết dưới đây về cách sử dụng driver SATA và các hướng dẫn chi tiết.


Hướng dẫn cài đặt Window