Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-Z46MD
 • VGN-Z45GD
 • VGN-Z47GD
 • VGN-Z46TD
 • VGN-Z45TD
 • VGN-Z48TD
 • VGN-Z46GD
 • VGN-Z46SD
 • VGN-Z48GD

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt ME Driver

Phiên bản

 • 4

Kích thước

 • 0.9385MB

Ngày phát hành

 • 2009-06-05

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các drivers và ứng dụng theo thứ tự tải về máy. Vui lòng tham khảo liên kết dưới đây về cách sử dụng ổ đĩa SATA.

 

Windows XP Installation

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin MEDriver.EXEvào một thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).

2. Chuyển đến thư mục mà tập tin được tải về và nhấp đúp vào tập tin  MEDriver.EXE để bắt đầu cài đặt.

3. Thực hiện theo các hướng dẫn cài đặt xuất hiện.

4. Khi kết thúc cài đặt, hãy khởi động lại máy nếu cần thiết.