Đi thẳng đến Nội dung

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-Z46MD
 • VGN-Z45GD
 • VGN-Z47GD
 • VGN-Z46TD
 • VGN-Z45TD
 • VGN-Z48TD
 • VGN-Z46GD
 • VGN-Z46SD
 • VGN-Z48GD

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt SOL Driver

Phiên bản

 • 4.0.0.1105

Kích thước

 • 0.95699996MB

Ngày phát hành

 • 2009-06-05

Yêu cầu hệ thống

 • Windows Vista SP2 32bit

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các Trình điều khiển và Ứng dụng theo thứ tự liệt kê.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin SOLDriver.EXE về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào SOLDriver.EXE để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.