Đi thẳng đến Nội dung

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VGN-TT36GD
  • VGN-TT36MD
  • VGN-TT35GN

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • SATA Driver

Phiên bản

  • 8

Kích thước

  • 0.18MB

Ngày phát hành

  • 2009-06-05

Yêu cầu hệ thống

  • Windows XP

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng sau theo thứ tự tải về. Vui lòng tham khảo đường liên kết bên dưới để biết cách sử dụng trình điều khiển SATA Driver. 

 

Cài đặt Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin SATADriver.zip về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).

Vui lòng tham khảo đường liên kết bên dưới để biết cách sử dụng Trình điều khiển SATA Driver và hướng dẫn chi tiết.


Hướng dẫn cài đặt Windows XP