Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VGN-TT36GD
  • VGN-TT36MD
  • VGN-TT35GN

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt SD Memory Card Driver

Phiên bản

  • 6.3

Kích thước

  • 0.91MB

Ngày phát hành

  • 2009-06-05

Yêu cầu hệ thống

  • Windows XP

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng sau theo thứ tự tải về. Vui lòng tham khảo đường liên kết bên dưới để biết cách sử dụng trình điều khiển SATA Driver. 

 

Cài đặt Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin MemoryCardSD.EXE về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào MemoryCardSD.EXE để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.