Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-SR46GD
 • VGN-SR46TD
 • VGN-SR46SD
 • VGN-SR46MD
 • VGN-SR43S
 • VGN-SR45M
 • VGN-SR45G
 • VGN-SR43T
 • VGN-SR43G
 • VGN-SR45T

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cài đặt Wireless LAN Intel Driver

Phiên bản

 • 12.1

Kích thước

 • 30.0MB

Ngày phát hành

 • 2009-06-05

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP

Tải xuống

Vui lòng cài đặt các Trình điều khiển và Ứng dụng theo thứ tự liệt kê.

Vui lòng tham khảo đường liên kết bên dưới để hiểu cách sử dụng trình điều khiển SATA Driver.

 

Cài đặt Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin WirelessLANDriverIntel.EXE về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào WirelessLANDriverIntel.EXE để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.