Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ135GG
 • VPCZ138GG
 • VPCZ135GW
 • VPCZ135GA
 • VPCZ138GW
 • VPCZ138GK
 • VPCZ136GH
 • VPCZ136GG
 • VPCZ136GW
 • VPCZ137GG
 • VPCZ138GA
 • VPCZ139GG
 • VPCZ136GA
 • VPCZ135GK
 • VPCZ139GA
 • VPCZ136GF
 • VPCZ136GK

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • To install SATA Driver

Phiên bản

 • 9.6

Kích thước

 • 0.24610001MB

Ngày phát hành

 • 2010-09-20

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin SATARaid.zip vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)

 

Xin vui lòng tham khảo các liên kết dưới đây về cách sử dụng driver SATA và các hướng dẫn chi tiết.


Windows XP Installation Instructions