Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ135GG
 • VPCZ138GG
 • VPCZ135GW
 • VPCZ135GA
 • VPCZ138GW
 • VPCZ138GK
 • VPCZ136GH
 • VPCZ136GG
 • VPCZ136GW
 • VPCZ137GG
 • VPCZ138GA
 • VPCZ139GG
 • VPCZ136GA
 • VPCZ135GK
 • VPCZ139GA
 • VPCZ136GF
 • VPCZ136GK

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • To install Graphics Driver Intel

Kích thước

 • 20.5851MB

Ngày phát hành

 • 2010-09-20

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về máy

3. Nhấp đúp vào tập tin . exe để bắt đầu cài đặt
4. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình và sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.