Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCX128LW
  • VPCX127LG
  • VPCX125LW
  • VPCX128LG
  • VPCX125LG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cách cài đặt Vaio Event Service

Phiên bản

  • 2.9.02

Kích thước

  • 3.6968MB

Ngày phát hành

  • 2010-02-04

Yêu cầu hệ thống

  • Windows XP

Tải xuống

Lưu ý:

Vui lòng cài đặt những drivers và ứng dụng này theo thứ tự như liệt kê để đảm bảo cho các phím chức năng (Funciton Keys) hoạt động chính xác.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .zip vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và giải nén tập tin .zip
3. Double-click vào tập tin .exe để bắt đầu quá trình cài đặt.
4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.