Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCW215AW
 • VPCW213AG
 • VPCW216AH
 • VPCW215AG
 • VPCW213AW
 • VPCW217AG
 • VPCW21EAG
 • VPCW216AG
 • VPCW216AA
 • VPCW21EAW

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cách cài đặt SD Card Driver

Phiên bản

 • 6.13

Kích thước

 • 0.77309996MB

Ngày phát hành

 • 2010-02-04

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .zip vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và giải nén tập tin .zip
3. Double-click vào tập tin .exe để bắt đầu quá trình cài đặt.
4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.

 

 

Cài đặt Memory Card Reader Writer Driver (Ricoh) (SD) theo các bước sau đây:
1. Mở Device Manager.
2. Mở "Secure Digital host controllers"
3. Mở properties của "SDA Standard Compliant SD Host Controller".
4. Kiểm tra số "function" trong "Location:" của thẻ "General".
      Nếu là số "4", vui lòng thực hiện bước tiếp theo.
      Nếu không phải là số "4", hãy kiểm tra "SDA Standard Compliant SD Host Controller".
5. Mở thẻ "Driver".
6. Click "Update Driver...".
7. Trên "Hardware Update Wizard Window" chọn "No, no this time" rồi click "Next"
8. Chọn "Intall from a list or specific location (Advanced)" rồi click "Next"
9. Chọn "Dont search. I will choose the driver to install" rồi click "Next"
10. Phía dưới phần cứng tương thích, chọn "SDA Standard Compliant SD Host Controller"
11. Click "Have Disk."
12. Click "Browse"
13. Xác định vị trí và chọn tập tin INF trong thư mục "SD Memory Card" và click "Open".
14. Click "Ok"
15. Click "Next"
16. Nếu hộp thoại "Windows Security" xuất hiện, click "Install this driver software anyway".
17. Click "Finish"
18. Click "Close" để hoàn thành cài đặt.