Đi thẳng đến Nội dung

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt SATA Driver

Phiên bản

  • 9.5

Kích thước

  • 0.2555MB

Ngày phát hành

  • 2010-04-01

Yêu cầu hệ thống

  • Windows XP

Tải xuống

Lưu ý quan trọng:

Vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng này theo thứ tự như liệt kê để đảm bảo các phím chức năng (Function Keys) hoạt động hiệu quả.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải về máy tập tin SATADriver.zip vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (vui lòng ghi chú lại để thuận tiện cho việc tham khảo lần sau)

 

Vui lòng tham khảo liên kết bên dưới về cách sử dụng ổ đĩa SATA và hướng dẫn sử dụng chi tiết.
Windows XP Installation Instructions