Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Sony Shared Library

Phiên bản

  • 2.1

Kích thước

  • 1.4808999MB

Ngày phát hành

  • 2010-04-01

Yêu cầu hệ thống

  • Windows XP

Tải xuống

Lưu ý quan trọng:

Vui lòng cài đặt các trình điều khiển và ứng dụng này theo thứ tự như liệt kê để đảm bảo các phím chức năng (Function Keys) hoạt động hiệu quả.

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .zip vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và giải nén tập tin .zip
3. Nhấp đúp vào tập tin .exe để bắt đầu quá trình cài đặt.
4. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.