Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VGN-TT46GG
  • VGN-TT46SG
  • VGN-TT46MG
  • VGN-TT46TG
  • VGN-TT47GG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt Setting Utility Series

Phiên bản

  • 1.9

Kích thước

  • 11.6MB

Ngày phát hành

  • 2009-10-26

Yêu cầu hệ thống

  • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin SettingUtilitySeries.EXE về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào SettingUtilitySeries.EXE để cài đặt.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Tại hộp thoại License Agreement dialog, đọc điều khoản. Nhấp chọn I Agree để tiếp tục cài đặt.
LƯU Ý: Một số hộp thoại tóm tắt có thể xuất hiện trong suốt quá trình cài đặt. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
5. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.