Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VGN-NW27MF
 • VGN-NW27GF
 • VGN-NW23SE
 • VGN-NW23GF
 • VGN-NW29MF
 • VGN-NW29GF
 • VGN-NW25GF
 • VGN-NW23GE
 • VGN-NW28GG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • SATA Driver

Phiên bản

 • 8

Kích thước

 • 0.2MB

Ngày phát hành

 • 2009-10-26

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin SATADriver.zip về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).

 

Vui lòng tham khảo đường liên kết bên dưới về việc sử dụng SATA Driver và hướng dẫn chi tiết.


Hướng dẫn cài đặt Windows XP