Đi thẳng đến Nội dung

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCZ115GW
 • VPCZ116GW
 • VPCZ116GH
 • VPCZ115GG
 • VPCZ117GG
 • VPCZ115GA
 • VPCZ116GA
 • VPCZ116GG
 • VPCZ117GW

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cách cài đặt KB909667

Kích thước

 • 0.48900002MB

Ngày phát hành

 • 2010-02-22

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP

Tải xuống

Lưu ý:

Vui lòng cài đặt những drivers và ứng dụng này theo thứ tự như liệt kê để đảm bảo cho các phím chức năng (Function Keys) hoạt động chính xác.

 

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin .exe vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Double-click vào tập tin .exe để bắt đầu quá trình cài đặt.
3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình và khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính nếu cần thiết.