Đi thẳng đến Nội dung

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCCW15FA
 • VPCCW1AGG
 • VPCCW16FW
 • VPCCW16FG
 • VPCCW15FW
 • VPCCW15FG
 • VPCCW18FG
 • VPCCW13EG
 • VPCCW18FW
 • VPCCW12ES
 • VPCCW16FA
 • VPCCW16FS
 • VPCCW15FH

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • SATA Driver

Phiên bản

 • 8

Kích thước

 • 0.2MB

Ngày phát hành

 • 2009-11-02

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin SATADriver.zip vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).

 

Vui lòng tham khảo đường liên kết bên dưới về cách sử dụng trình điều khiển SATA và các hướng dẫn chi tiết.


Windows XP Installation Instructions (Các hướng dẫn cài đặt Windows XP)