Đi thẳng đến Nội dung

Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VGN-TT16MN
  • VGN-TT16SN
  • VGN-TT15SN
  • VGN-TT15GN
  • VGN-TT16GN
  • VGN-TT17GN

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • To install SATA driver (Optional)

Kích thước

  • 0.1MB

Ngày phát hành

  • 2009-02-20

Yêu cầu hệ thống

  • Windows XP

Tải xuống

QUAN TRỌNG: Trước khi thực hiện nâng cấp, ngắt kết nối tất cả thiết bị phần cứng gắn ngoài , bao gồm cả PC Cards
Ghi chú: Trước khi thực hiện , đảm bảo rằng máy tính VAIO đang hoạt động bằng nguồn điện từ AC adapter.
Ghi chú: Lưu toàn bộ dữ liệu /files và đóng tất cả các chương trình đang chạy. Vui lòng lưu ý rằng khi cài đặt phiên bản Windows XP, người dùng có thể không còn sử dụng được một số phần mềm được cài đặt trước hoặc không thể sử dụng một số tính năng được cung cấp từ trước. Bên dưới là các chức năng đã được xác nhận là không thể sử dụng trên dòng VGN-TT1 một khi người dùng hạ cấp xuống Windows XP:

1. Chức năng Silent Stream (0 stream) không hoạt động cho kết xuất qua cổng HDMI.
2. Chuyển đổi kết xuất âm thanh giữa HDMI và built-in SPK/HP phải thực hiện thủ công.
3. Định dạng âm thanh xuất ra chỉ có thể là PCM. (AC3 và DTS dùng cho DVD được chuyển đổi thành PCM 48kHz 2ch khi xuất ra.)
4. Khi sử dụng Fn+F7 để chuyển màn hình từ màn hình LCD của máy sang xuất ra màn hình HDMI, có thể trong một số trường hợp hệ thống sẽ nhận diện thiết bị HDMI như một thiết bị DVI.
5. Sau khi thay đổi độ sáng bằng phím Fn+F5/F6, độ sáng đã chỉnh không được lưu sau khi máy khởi động lại.
6. Chức năng Plug and Display không hoạt động.
7. Chức năng tự động điều chỉnh độ sáng LCD bằng cảm biến ánh sáng không hoạt động.
8. Phím chức năng Fn+F9/F10 (Zoom in/Zoom out) có thể không hoạt động.
9. Không xuất được âm thanh khi sử dụng Windows Media Player để playback phim DVD dùng Dolby Digital Sounds.
10. Canceling Headphone không được hỗ trợ.
11. Chức năng Rapid Electric Charge không hoạt động.
12. Chức năng bảo vệ ổ đĩa cứng không sử dụng được.
13. Không hỗ trợ chức năng cho ổ đĩa Blu-ray.
14. Không hỗ trợ chức năng SSD RAID.
15. Đôi khi thông báo lỗi "System file cannot be updated" xuất hiện khi cài đặt TPM Professional Package.
16. Một số nội dung trong file hướng dẫn Bluetooth Utility không đúng.
17. Không có hướng dẫn sử dụng XP.

Cài đặt

Chi tiết

Nếu đĩa cài đặt XP được cung cấp kèm theo được sử dụng để thay đổi hệ điều hành hiện tại thành Windows XP Pro (Đĩa này chỉ được cung cấp cho model được cài đặt sẵn Windows Vista Business.), driver này không cần cài đặt. Ngược lại, thực hiện như bên dưới:
1. Tìm một ổ đĩa mềm gắn ngoài và kết nối nó với máy.
2. Gắn một đĩa mềm trắng đã được định dạng vào ổ đĩa mềm gắn ngoài, và giải nén file zip tải về.
3. Chép 4 file đã giải nén này vào đĩa mềm trắng đã định dạng.
4. Khởi động chương trình cài đặt hệ điều hành Microsoft® Windows® bằng cách khởi động máy từ đĩa CD cài đặt XP.
5. Tại phần đầu tiên trong quá trình cài đặt hệ điều hành, nhấn phím F6 để cài đặt SAST hoặc RAID driver của nhà cung cấp thứ ba.
6. Khi được yêu cầu, gắn đĩa mềm chứa các file SATA driver vào.
7. Sau khi đọc đĩa mềm, SATA Controller sẽ xuất hiện. Chọn driver này để cài đặt (Vui lòng nhấn nút PgUP để chọn tùy chọn Intel ICH9M-E/M SATA AHCI Controller). Hoàn tất cài đặt hệ điều hành Windows® và cài đặt tất cả các driver cần thiết.