Thông tin bản tải xuống này

Cá nhân hoá máy ảnh của bạn bằng cách thêm các tính năng mới vào sự lựa chọn của bạn. Ứng dụng PlayMemories Camera™ có thể làm cho máy ảnh của bạn dễ sử dụng hơn, giúp tinh chỉnh hình ảnh của bạn và đưa bạn theo các hướng sáng tạo mới. Để thưởng thức dịch vụ này, cần phải đăng ký một tài khoản Sony Entertainment Network. Người dùng với tài khoản PlayStation®Network có thể sử dụng tài khoản và mật khẩu hiện tại của họ.

Lưu ý: Ứng dụng PlayMemories Camera™ yêu cầu tải về với với một tài khoản Entertainment Network của Sony hiện có. Dịch vụ phân phối tại các quốc gia khác nhau tùy theo từng Quốc gia/Khu vực. Nội dung có thể thay đổi và có thể phải trả phí.

 

Hãy truy cập trang web PlayMemories Camera Apps.

Thông tin tập tin

Ngày phát hành

  • 2016-11-29

Yêu cầu hệ thống

  • System OS