ID bài viết : 00154597 / Sửa lần cuối : 16/09/2016

Hỗ trợ dành cho Surround không dây.

Hỗ trợ dành cho Surround không dây.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Cám ơn bạn đãn chọn sản phẩm Âm thanh không dây Sony.

Trang này sẽ giúp bạn tìm thấy phần hỗ trợ dành cho các thiết bị tương thích Surround không dây, các hướng dẫn về cách thực hiện thiết lập, Hỏi Đáp và các giải pháp giải quyết sự cố.

Wireless Surround Logo


Để biết thêm chi tiết về ứng dụng SongPal, vui lòng kiểm tra phần SongPal ..