ID bài viết : 00147390 / Sửa lần cuối : 16/04/2018

Máy chiếu di động không bật nguồn được.

Máy chiếu di động không bật nguồn được.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Máy chiếu di động sẽ không bật hoặc không có nguồn nếu pin bị hư hoặc cạn kiệt hoàn toàn.  Sạc pin bằng bộ chuyển đổi nguồn AC để giải quyết vấn đề này.