ID bài viết : 00147388 / Sửa lần cuối : 22/04/2016

Mất bao lâu để sạc Mobile Projector (Máy chiếu di động) với bộ chuyển đổi nguồn USB?

Mất bao lâu để sạc Mobile Projector (Máy chiếu di động) với bộ chuyển đổi nguồn USB?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Sẽ mất khoảng 3,3 giờ để sạc Máy chiếu di động bằng cáp USB và bộ chuyển đổi nguồn USB CP- AD2

Lưu ý: Thời gian sạc sẽ khác nhau nếu sử dụng máy tính hoặc bộ chuyển đổi nguồn USB khác nhau.