ID bài viết : 00137849 / Sửa lần cuối : 22/12/2015

Hướng dẫn kết nối Máy chiếu di động với thiết bị bằng cáp HDMI hoặc cáp MHL.

Hướng dẫn kết nối Máy chiếu di động với thiết bị bằng cáp HDMI hoặc cáp MHL.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Máy chiếu di động có cổng HDMI/MHL IN cho phép bạn kết nối bất kỳ các thiết bị sau đây và chiếu hình ảnh, phim, chương trình TV, thuyết trình và trò chơi.

Kết nối thông qua HDMI

 • DVD và đầu đĩa Blu-ray
 • Hộp cáp và bộ thu vệ tinh
 • Máy tính
 • Giao diện trò chơi
  • Giao diện PlayStation 2
  • Giao diện PlayStation 3
  • Giao diện PlayStation 4
  • Giao diện PlayStation Vita portable
  • Giao diện PlayStation Portable
  • Thiết bị Microsoft Xbox

Kết nối qua MHL

 • Điện thoại thông minh 
 • Máy tính bảng

Để kết nối Máy chiếu di động với thiết bị bằng cáp HDMI hoặc cáp MHL, thực hiện theo các bước sau.

 1. Kết nối bộ chuyển đổi HDMI sang Mini HDMI đến cổng HDMI/MHL IN của Máy chiếu di động.
  • Đối với kết nối HDMI, kết nối cáp HDMI với bộ chuyển đổi HDMI sang Mini HDMI.
  • Đối với kết nối MHL, kết nối đầu HDMI của cáp MHL hoặc bộ chuyển đổi HDMI-sang-MHL đến bộ chuyển đổi HDMI sang Mini HDMI.

  HDMI and MHL

 2. Bật máy chiếu di động.
 3. Nhấn Jog lever trong khi ENTER ở vị trí trung tâm.
 4. Trượt Jog lever sang + hoặc - để chọn Input change.

  Input change

 5. Trượt Jog lever sang + hoặc - để chọn HDMI/MHL.

  HDMI/MHL

 6. Chọn Return trên màn hình menu của Máy chiếu để thoát menu.

  Return

Màn hình của thiết bị đã kết nối sẽ được chiếu ngay bây giờ. Dùng thiết bị đã kết nối để chọn hình ảnh, phim, chương trình TV, trình chiếu và trò chơi mà bạn muốn chiếu.