ID bài viết : 00143433 / Sửa lần cuối : 16/04/2018

Cách bật/tắt chế độ An toàn (Safe mode)?

Hướng dẫn bật/tắt chế độ An toàn(Safe mode).

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu TV của bạn không hoạt động chính xác, một số ứng dụng đã tải xuống có thể là nguyên nhân của sự cố.
Bật chế độ An toàn cho phép bạn kiểm tra xem TV có đang hoạt động bình thường vì tất cả các ứng dụng đã tải xuống sẽ bị tắt.
Nếu bạn quan sát thấy rằng sự cố không xảy ra khi bật Chế độ an toàn, bạn có thể xem xét việc gỡ cài đặt các ứng dụng đã tải xuống vì chúng có thể không tương thích với TV Android.

  • Để vào chế độ An toàn, hãy làm theo các bước bên dưới.
    1. Thiết lập lại TV.
    2. Khi ảnh minh họa của Google bắt đầu, nhấn và giữ nút Giảm âm lượng (-) trên điều khiển từ xa cho đến khi hình ảnh động biến mất.
      Safe mode hiển thị ở góc dưới cùng bên trái của màn hình.
  • Để thoát khỏi chế độ An toàn, hãy thiết lập lại TV.