ID bài viết : 00151627 / Sửa lần cuối : 03/04/2018

Hướng dẫn phát lại X-Reality Pro, Introduction Movie, và Sound Demo.

Hướng dẫn phát lại X-Reality Pro, Introduction Movie, và Sound Demo.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thực hiện theo các bước dưới đây để phát các nội dung demo.

 1. Bật chế độ Demo.
  1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings.
  3. Chọn Retail mode settings trong mục System Preferences.
  4. Chọn Demo Mode và thiết lập sang On.
 2. Nhấn nút INPUT trên điều khiển từ xa, và chuyển sang chương trình truyền hình TV hoặc màn hình đầu vào bên ngoài.
 3. Phát các nội dung cá nhân từ Menu Action.
  1. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển.
  2. Chọn ePOP+Feature Demo.
  3. Nhấn ACTION MENU trên điều khiển lần nữa.
  4. Chọn X-Reality PRO, Introduction movie, hoặc Sound Demo.

Sau khi phát lại, hãy làm theo các bước dưới đây để cài đặt Demo ModePicture Reset Mode sang Off.

 1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
 2. Chọn Settings.
 3. Chọn Retail mode settings trong mục System Preferences.
 4. Chọn Demo Mode và thiết lập sang Off.
 5. Chọn Picture Reset Mode và thiết lập sang  Off.
LƯU Ý: Khi Demo Mode được bật, Picture Reset Mode tự động bật lên. Nếu Picture Reset Mode bật, các thiết lập chất lượng hình ảnh cho màn hình trưng bày tại cửa hàng được duy trì, vì vậy hãy tắt nó đi.