ID bài viết : 00160415 / Sửa lần cuối : 14/10/2016

Hướng dẫn kết nối DUALSHOCK 4 với TV Android.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hướng dẫn kết nối DUALSHOCK 4 với TV Android.

Bộ điều khiển DUALSHOCK 4 có thể sử dụng trong khi sử dụng dịch vụ trực tuyến PlayStation Now.

Thực hiện theo các bước dưới đây để kết nối.

QUAN TRỌNG: Bộ điều khiển DUALSHOCK 4 (CUH-ZCT2Uxx) không thể sử dụng được với TV Android (Như đã thông báo vào tháng 9 năm 2016).
Thay vào đó vui lòng sử dụng model khác (CUH-ZCT1Uxx).

 1. Nhấn nút HOME.
 2. Chọn Setting.
 3. Chọn DUALSHOCK 4 trong mục Network & Accessories.
 4. Chọn Add Controller.
 5. Nhấn và giữ nút SHARE và nút PS cùng lúc cho đến khi thanh ánh sáng tỏa ánh sáng trắng.
 6. TV Android TV nhận diện DUALSHOCK 4. Khi kết nối đã được hình thành, thanh ánh sáng trên DUALSHOCK 4 chuyển sang xanh dương.

  LƯU Ý:
  DUALSHOCK 3 không được hỗ trợ.

Tham khảo Trang web hỗ trợ PlayStation Now để biết thêm thông tin hỗ trợ.

Nếu DUALSHOCK 4 không hoạt động, thực hiện thiết lập lại nguồn:

 1. Tắt nguồn TV.
 2. Rút phích cắm dây nguồn (nguồn điện dẫn) ra khỏi ổ cắm điện.
 3. Cắm lại dây điện (dây dẫn) của TV.
 4. Bật TV.

LƯU Ý: Sau khi thực hiện các thiết lập lại nguồn, tham khảo các bước ở trên để kết nối DUALSHOCK 4 với TV Android.