ID bài viết : 00139594 / Sửa lần cuối : 31/03/2017

Cách truy cập và sử dụng trình duyệt Internet (Opera Browser) trên TV Android.

Cách truy cập và sử dụng trình duyệt Internet (Opera Browser) trên TV Android

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

QUAN TRỌNG: Đảm bảo TV đã được kết nối với Internet bằng cách sử dụng kết nối có dây hoặc không dây trước khi tiếp tục thực hiện.

Truy cập và thoát trình duyệt Internet

Truy cập:

Thoát:

 1. Di chuyển con trỏ đến phần phía trên của màn hình, và chọn hiển thị Image.
 2. Chọn Exit Opera TV Browser.

  LƯU Ý: Chuyển sang một màn hình khác bằng cách nhấn nút HOME hoặc nút INPUT trên điều khiển từ xa,
  Hoặc bằng cách chọn return to TV từ nút Action menu.

Nhập một địa chỉ URL

 1. Di chuyển con trỏ đến phần phía trên của màn hình, và chọn hiển thị Image.
 2. Khi màn hình sau được hiển thị, hãy căn giữa con trỏ với thanh địa chỉ và nhấn nút Select Image(Chọn).

  Image
 3. Khi bàn phím mềm được hiển thị, nhập các thuật ngữ tìm kiếm hoặc địa chỉ web mong muốn, và chọn GO.

  Image

Nhấp hoặc chọn một mục trên Web

 1. Sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển từ xa để di chuyển con trỏ trên màn hình TV và chọn một mục.
 2. Khi mục mong muốn được chọn, bấm nút Select Image (Chọn).

  LƯU Ý: Trình duyệt Opera không hỗ trợ các tệp PDF. Vui lòng quay lại trang trước bằng cách nhấn nút BACK trên điều khiển.

Di chuyển cuộn xuống màn hình bằng cách sử dụng điều khiển Touchpad. (Đối với những model năm 2015)

Để di chuyển, hãy vuốt xuống/ vuốt lên (hoặc rê) dọc theo bên phải của Touchpad như minh họa dưới đây.

Image

Tải lại và điều hướng trang

 • Tải lại: Di chuyển con trỏ đến phần trên cùng của màn hình và chọnImage
 • Chuyển tiếp: Di chuyển con trỏ đến phần trên cùng của màn hình và chọn Image, hoặc nhấn nút màu xanh trên điều khiển từ xa.
 • Quay lại: Di chuyển con trỏ đến phần trên cùng của màn hình và chọn Image, hoặc nhấn nút màu vàng trên điều khiển từ xa.

Đăng ký lại một trang đánh dấu

 1. Tải trang mà bạn muốn đăng ký vào phần Đánh dấu trang của bạn.
  • Phương pháp 1:
   1. Di chuyển con trỏ đến phần trên cùng của màn hình, và chọn Bookmarks
   2. Chọn Add to Bookmark.

    Image

  • Phương pháp 2:
   1. Di chuyển con trỏ đến phần trên cùng của màn hình, và chọn Image.
   2. Chọn Add to Bookmark
 2. Chọn OK khi màn hình sau được hiển thị.

  Image

Mở rộng màn hình

 1. Di chuyển con trỏ đến phần trên cùng của màn hình và chọn Image.
 2. Chọn Settings.
 3. Chọn phần mở rộng mong muốn.

Xóa lịch sử

 1. Di chuyển con trỏ đến phần trên cùng của màn hình và chọn Image.
 2. Chọn Settings.
 3. Chọn Clear History.