ID bài viết : 00115537 / Sửa lần cuối : 19/05/2015

Làm thế nào để khởi động điều kiển từ xa Touchpad?

Làm thế nào để khởi động điều kiển từ xa Touchpad?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thực hiện các bước sau đây để khởi động điều khiển từ xa.

  1. Rút dây điện ( nguồn điện) của TV.
  2. Tháo nắp pin của điều khiển từ xa Touchpad
  3. Nhấn khu vực touchpad trong 3 giây khi nhấn nút VOL - và nút POWER
    Image

    Khi khởi động thành công, đèn đỏ sẽ nhấp nháy hai lần
    Image
  4. Cắm dây điện (nguồn điện) của TV

Lưu ý: Sau khi khởi động, bạn nên ghép nối điều khiển từ xa Touchpad với TV trước khi sử dụng.
Đối với hướng dẫn ghép nối, hãy xem các câu hỏi sau.

 Điều khiển từ xa Touchpad (Touchpad Remote Control) không hoạt động khi tôi sử dụng lần đầu. Video hướng dẫn cho điều khiển từ xa Touchpad phát lại nhiều lần..