ID bài viết : 00148857 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Thiết bị Xperia nào được xác nhận cho kết nối Phản chiếu hình ảnh?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thiết bị Xperia nào được xác nhận cho kết nối Phản chiếu hình ảnh?

Các thiết bị Xperia sau đây được xác nhận kết nối. 

  • Xperia Z/ Z1/ Z2/ ZL2/ Z3  
  • Xperia SP  (C5302/ C5303/ M35h)
  • Xperia L (C2104/ C2105/ S36h)
  • Xperia C  (C2305/ S39h)
  • Xperia M2
  • Xperia T3
  • Xperia AX/ V
  • Xperia GX/ TX

LƯU Ý: Tùy thuộc vào hoàn cảnh sử dụng, video hoặc âm thanh có thể bị gián đoạn hoặc ngừng hoàn toàn.