ID bài viết : 00140693 / Sửa lần cuối : 29/02/2016

Làm thế nào để kết nối TV và máy tính qua tính năng Wifi Direct?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Hướng dẫn kết nối TV và máy tính bằng tính năng Wi-Fi Direct (WPA KEY).

TV có thể được kết nối trực tiếp với một thiết bị tương thích Wi-Fi Direct/Wi-Fi (ví dụ như điện thoại thông minh, máy tính) và hỗ trợ các nội dung như hình ảnh/nhạc/video. Tính năng này không đòi hỏi phải sử dụng bộ định tuyến không dây (hoặc access point)

QUAN TRỌNG

 • TV máy tính xách tay có thể yêu cầu cập nhật phần mềm hệ thống (firmware) lên phiên bản mới nhất để kích hoạt tính năng Wi-Fi Direct .
 • Các tính năng Wi-Fi Direct không có sẵn trên tất cả các sản phẩm của Sony.
  Để xem sản phẩm của bạn có hỗ trợ tính năng Wi-Fi Direct hay không, kiểm tra các thông số kỹ thuật.
 • Một số chức năng có thể không có sẵn, tùy thuộc vào dòng máy bạn đang sử dụng.
 • Một số chức năng có thể không có ở một số khu vực/quốc gia.


Để kết nối TV máy tính thông qua tính năng Wifi Direct (WPA KEY):

 1. Khởi chạy Chế độ Wi-Fi Direct trên TV.
  Nhấn phím Home (MENU) trên điều khiển từ xa → ApplicationsWi-Fi Direct Mode

  Image

  Image

 2. Trên máy tính, chọn Control Panel trên Start menu 

  Image

 3. Chọn  Network and Internet (Chọn Category trên thiết lập View by không hiển thi).̣

  Image

 4. Chọn Connect to a network.

  Image

 5. Chọn DIRECT-xx-BRAVIA hoặc SSID  hiển thị trên TV.

  Image

  Để kiểm tra các thông tin khóa SSID WPA trên TV:
 6. Nhấn OPTIONS trên điều khiển từ xa và chọn ManualOther Methods

  Image

  Thông tin dành cho kết nối (SSID khóa WPA) được hiển thị.

 7. Chọn Connect.

  Image

 8. Nhập mã WPA vào phần cửa sổ Security key hiển thị trên TV và chọn OK.
  WPA này là trường hợp nhạy cảm, do đó hãy chắc chắn phím chính xác như được hiển thị trên TV bao gồm cả các chữ in hoa và chữ thường.

  Image

Để gửi nội dung phát lại từ TV sang máy tính, xin vui lòng nhấp vào đây.

Bạn cũng có thể kết nối TV và máy tính thông qua Wi-Fi Direct (WPS PBC) nếu các thiết bị hỗ trợ WPS.

Nếu bạn muốn kết nối với iPhone, nhấp vào đây.