ID bài viết : 00101065 / Sửa lần cuối : 03/04/2018

Không thể vào thiết lập Band Setting trong khi đang sử dụng Screen Mirroring,

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Như một phần hoạt động của TV, thiết lập Band Setting tương thích nhất sẽ được chọn khi chức năng Wi-Fi bị vô hiệu hóa trên TV.