ID bài viết : 00091329 / Sửa lần cuối : 04/09/2014

Kết nối thỉnh thoảng bị ngắt khi xem Youtube hoặc video qua DLNA bằng mạng LAN không dây.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Vui lòng kiểm tra bằng những cách sau

 1. Kiểm tra mức tín hiệu của mạng LAN không dây
  Nếu sóng radio của mạng LAN không dây yếu, kết nối không ổn định và mạng LAN không dây có thể không kết nối
  Tham khảo những cách sau và kiểm tra lại điều kiện của sóng radio

  1. Nhấn nút Home trên Remote điều khiển
  2. Chọn Help
  3. Chọn Customer Support
  4. Chọn View Network setting and status 
  5. Kiểm tra Signal Strength từ màn hình hiển thị
    
 2. Đặt router mạng LAN không dây gần TV hơn và kiểm tra vấn đề đã được giải quyết chưa.
  Có thể có một vài lỗi truyền tin giữa TV với router mạng LAN không dây.

 3. Tắt nguồn các thiết bị Bluetooth và thiết bị mạng không dây khác, kiểm tra lại vấn đề đã được giải quyết chưa

  • Thiết bị Bluetooth sử dụng sóng radio ở tần số 2.4 GHz tương tự với truy cập mạng không dây
  • Bluetooth thường sử dụng cho bàn phím không dây, chuột và điều khiển không dây máy PlayStation 3...
  • Giao tiếp của mạng LAN không dây với TV có thể bị nhiễu bởi sóng radio của những thiết bị không dây khác

 4. Thay đổi kênh không dây của router LAN không dây và cập nhật phần mềm hệ thống.  
  • Sự truyền tin từ một kênh không dây nào đó có thể không ổn định bởi sự nhiễu sóng và những thiết bị không dây khác
  • Nếu như phần mềm hệ thống chưa được cập nhật cho router LAN không dây, sự truyền tin có thể được ổn định hơn khi cập nhật phần mềm hệ thống mới nhất
  LƯU Ý: Để biết thêm chi tiết về cách thay đổi kênh không dây và cập nhật phần mềm hệ thống, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất router