ID bài viết : 00072402 / Sửa lần cuối : 13/04/2018

Tôi có thể thay đổi màu sắc đèn LED của TV không?

Có thể thay đổi màu sắc của đèn LED

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Màu sắc đèn LED của TV không thể thay đổi.